Proiecte finantate din Fondul de Dezvoltare si Investitii

Denumire obiectiv de investitie :

 

Modernizare Drum comunal DC 218 Stroesti (DJ 703 I) - Valea Muscelului -Vâlsănești, de la km 0+000 la km 5+300, în comuna Muşăteşti, judeţul Argeş

 

Valoare conform devizului general: 8.463.530,29 lei;

Valoare finantat prin FDI: 7.787.029,29 lei. 

Înapoi