Prezentare generală

 

Comuna Musăteşti datorează actuala sa întindere reformei administrative din 1968, când s-a format prin unirea celor două comune de până atunci, Stroeşti, Muşăteşti, a doua dând denumirea noii comune oferind şi sediul administrativ ( satul Vîlsăneşti).

 

Întins de la nord către sud pe 15 - 16 km şi cu o lăţime de la est către vest de 6 - 7 km, teritoriul comunal are ca vecini: la nord teritoriul comunei Braduleţ, la est teritoriile comunelor Corbi, Domneşti şi Pietroşani, la sud teritoriul comunei Mălureni, iar la vest teritoriile Mun. Curtea de Argeş şi ale comunelor Valea laşului şi Albeştii de Argeş.

 

Ocupând valea Vîlsanului între cumpenele de ape, teritoriul comunei Muşăteşti cuprinde 10 aşezări, care sunt dispuse dinspre nord spre sud, acestea fiind: Bolovăneşti, Valea lui Maş, Valea Muscelului şi Costeşti - Vîlsan, situate toate pe dreapta râului Vîlsan, iar Muşăteşti, Prosia, Valea Faurului, Vîlsăneşti, Stroeşti, pe stânga râului.

 

Prin poziția sa geografică și prin configurația sa, comuna Mușătești are următorii vecini:

  • la nord - comuna Brăduleț cu limita pe Valea Câineii și cu pătrundere de aproximativ 3 km în nord-vest, pe Valea Robaia până la schitul cu același nume;
  • la est - comuna Domnești și comuna Pietroșani, cu limita pe muchia interfluviului ce desparte Valea Vâlsanului de Valea Doamnei;
  • la sud - comuna Mălureni cu limita pe Valea Priseaca;
  • la vest - comuna Băiculești, municipiul Curtea de Argeș, comuna Valea Iașului și comuna Albești de Argeș, cu limita pe muchia interfluviului ce desparte Valea Vâlsanului de Valea Argeșului,

 

Comuna beneficiază de două căi de comunicaţie majore: drumul national Curtea de Argeş- Câmpulung Muscel şi drumul judeţean Merişani - Brădetu. Drumul naţional vine dinspre Mun. Curtea de Argeş pe valea Buneştilor şi se suprapune cu drumul judeţean, parcurge satele Robaia (sud acestuia), Valea Faurului (nord-vestul acestuia) precum şi o bună parte din satul Muşăteşti, iar de la sediul P.T.T. urcă serpentina interfluviului Vîlsan - Râul Doamnei şi aproape de ieşirea din satul Muşăteşti trece pe lângă satul Prosia, acces către acesta făcându-se printr-un drum pietruit. Pe lângă căminul cultural Muşăteşti se dirijează spre apus un drum care duce spre satul Valea lui Maş. La ieşirea dintre case se ramifică spre dreapta pe traseul fostei căi ferate forestiere , un alt drum, ce trece pe marginea satului Robaia, ducând până la Mânăstirea Robaia (parţial asfaltat), din acesta deviind un drum care face legătura cu satul Bolovăneşti.

 

Drumul judeţean străbate comuna de la sud la nord, parcurgând satele Stroeşti, Vîlsăneşti, Muşăteşti, acces la satele Costeşti-Vîlsan, Valea Muscelului se face prin două drumuri pietruite atât din satul Stroeşti cât şi din satul Vîlsăneşti. Accesul spre satul Valea Faurului printr - un drum pietruit care începe din satul Vîlsăneşti care parcurge satul de la sud la nord şi care mai apoi se intersectează din nou cu drumul judeţean în zona intersecţiei acestuia cu drumul naţional Curtea de Argeş - Câmpulung Muscel.

Înapoi