Economia

Economia comunei Mușătești se bazează,  în primul rând, pe agricultură, care are un suport material important în fondul funciar.

 

Producția vegetală
Terenul agricol se pretează bine pentru a fi cultivat cu un număr mai mic de specii.

Producțiile medii la principalele culturi sunt în general, destul de modeste. Acest lucru are mai multe cauze, de natură organizatorică, economică sau tehnologică, dintre care menționăm:

  • folosirea unor semințe necorespunzătoare, atât din punct de vedere al purității biologice, cât și a valorii culturale (puritate fizică, germinația, umiditatea);
  • nu se respectă importanța cuvenită pregătirii și fertilizarii terenurilor, în special nu se respectă tehnologia de pregătire a gunoiului de grajd și de administrare, nu sunt folosite și alte materiale organice din gospodărie la fertilizarea terenului și a culturilor;
  • nu se respectă perioada optimă de semănare sau de plantare, din cauza faptului că se  întârzie pregătirea patului germinativ, fie din lipsa de cunoștințe tehnico-științifice;
  • lucrările de îngrijire a culturilor nu se fac la timp și corespunzător din lipsa de aparatură, materiale și din lipsa de cunoștințe tehnico-științifice;
  • plantațiile pomicole în multe cazuri nu mai au potențialul productiv corespunzător, din cauza stării fiziologice precare a pomilor (aceștia sunt îmbătrâniți, volumul productiv al coroanei este diminuat, coroanele sunt îndesite). Numărul de pomi pe unitatea de suprafață s-a diminuat excesiv, tratamentele fitosanitare făcându-se defectuos sau cu întârziere (în cazul în care acestea se mai fac).

 

Creșterea animalelor
Ramura creșterii animalelor are un rol important în procesul de dezvoltare intensivă și complexă a agriculturii, în producerea unor cantități însemnate de produse alimentare bogate în proteine  și materii prime pentru industria ușoară (alimentară, textilă și pielărie). Ea asigură valorificarea superioară a unor produse vegetale, contribuie la folosirea relativ completă și uniformă a forței de muncă și la obținerea de venituri ridicate și permanente.


În condițiile de mediu de la Mușătești, creșterea animalelor găsește condiții favorabile de dezvoltare datorită suprafețelor însemnate de pășuni și fânețe naturale și datorită surselor naturale de apă existente și factorilor climatici potriviți cu cerințele animalelor.

 

Modificarea destul de importantă a structurii speciilor de animale care s-a produs într-un interval relativ scurt își găsește explicație numai în faptul că a scăzut într-o mare măsură interesul producătorului agricol pentru creșterea oilor, ca urmare a reducerii cererii pieței pentru produsele care se obțin de la această  specie și a crescut interesul pentru creșterea porcinelor, în toate gospodariile comunei, în scopul asigurării consumului de carne pentru familie și chiar pentru a oferi pieței, care are o cerere mare, mai ales în perioada dinaintea sărbătorilor de iarnă.


Silvicultura
Pe teritoriul comunei Mușătești fondul forestier este reprezentat de insule de păduri, izolate de alte categorii de folosință a terenului și de mai multe pâlcuri de zăvoi, in lungul râului Vâlsan, predominând tipurile de sol brun eumezobazic și negru clinohidromorf argiloiluvial.
Speciile forestiere care apar alături de stejar, sunt fagul, mesteacănul, aninul, plopul și în subarboret, la periferia pădurilor se găsește alunul și păducelul.
Funcțiile social-economice ale pădurii sunt stabilite să răspundă obiectivelor de realizat în prezent și viitor. Dintre acestea le menționăm pe cele mai importante:

  • realizarea unor servicii funcționale de protecție a terenurilor  și a solului împotriva eroziunii și a alunecărilor de teren;
  • producerea de masă lemnoasă în cantități sporite și de calitate superioară pentru cherestea, lemn pentru construcții, pentru celuloza și pentru combustibilul necesar în gospodăriile populației;
  • protecție contra factorilor climatici dăunători prin ameliorarea lor;
  • valorificarea unor produse - accesoriu (complementare) pe care le poate da pădurea din zonă (fructe, ciuperci, vânat, etc.).
Înapoi