Cultură, obiective istorice

 

Activitatea culturală din comuna Mușătești se desfășoară în cadrul a 4 cămine culturale (Mușătești, Vâlănești, Stroești și Costești-Vâlsan) și a 2 biblioteci (Mușătești și Stroești).


Satul Mușătești este cea mai veche așezare pentru prima oară înscris făcută într-un act emis la data de 1 iunie 1475, document prin care voievodul Basarab cel Tanăr (Laiota) întărește unor boieri mai multe proprietăți din zonă.

  • Biserica din lemn cu hramul "Sfinții Voievozi" este considerată monument istoric. A fost construită în anul 1727 în satul Valea Faurului;
  • Biserica parohială cu hramurile "Sfântul Ghoorghe" și "Sfinții Voievozi". A fost zidită între anii 1855- 1857;
  • Monumentul eroilor din primul război mondial se află așezat lângă clădirea primăriei. Pe acest monument apare inscripția "Recunoscătoare comuna Mușătești"

 

Satul Costești - Vâlsan

  • Biserica parohială cu hramul "Sfântul Nicolae" este un monument istoric. A fost zidită în anul 1804;
  • Monumentul eroilor din primul război mondial se află așezat în curtea bisericii din localitate. Pe monument sunt inscripționate cuvintele: "În cinstea eroilor neamului".

 

Satul Robaia

  • Schitul și mănăstirea Robaia cu hramul "Sfântul Gheorghe" este monument istoric, fiind atestat documentar încă din secolul al XVI-lea. În luna mai a anului 1991 schitul de la Robaia a fost transformat în mănăstire.

 

Satul Stroești

  • Biserica parohială cu hramul "Cuvioasa Paraschiva" este considerată monument istoric. A fost zidită între anii 1881- 1888;
  • Crucea de piatră considerată un monument de cult - ridicată în anul 1756.

 

Satul Vâlsănești

  • Biserica parohială cu hramul "Adormirea Maici Domnului" este considerată monument istoric. A fost zidită în anul 1838 și reparată în anul 1946.
Înapoi