Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
32 / 2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificativ pe anul 2019 2019-09-03
31 / 2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificativ pe anul 2019 2019-08-29
38 / 2018 prin care se ia act de incetarea de drept, inaite de expirarea duratei normale a mandatului, in caz de incompatibilitate a consilierului local Pauna Mircea si vacantarea mandatului de consilier local 2018-12-18
37 / 2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, valabile in anul fiscal 2019 2018-12-18
36 / 2018 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din comuna Musatesti in anul scolar 2019-2020 2018-12-18
35 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificativ pe anul 2018 2018-12-18
34 / 2018 privind aprobarea Planului anual de actiune privind Serviciile Sociale pe anul 2019 2018-12-18
33 / 2018 privind unele facilitati la plata impozite-taxe, alte contributii catre bugetul local 2018-11-29
32 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificativ pe anul 2018 2018-11-29
31 / 2018 privind alegerea unui nou presedinte de sedinta pe o perioada de maximum 3 luni 2018-11-29
30 / 2018 privind unele facilitati la plata impozite, taxe ori alte contributii catre bugetul local al comunei Musatesti 2018-10-25
29 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de acreditare a reprezentantilor mass-media pe langa autoritatile administratiei publice locale si Primaria comunei Musatesti 2018-10-25
28 / 2018 privind unele facilitati la plata impozite, taxe ori alte contributii catre bugetul local 2018-09-25
27 / 2018 Privind aprobarea asigurarii cofinantarii la obiectivul de investitie ” Modernizare Drum comunal DC 218 Stroesti (DJ 7031) - Valea Muscelului -Vilsanesti, de la km 0+000 la km 5+300, în comuna Muşăteşti, judeţul Argeş” 2018-09-25
26 / 2018 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie ” Modernizare Drum comunal DC 218 Stroesti (DJ 7031) - Valea Muscelului -Vilsanesti, de la km 0+000 la km 5+300, în comuna Muşăteşti, judeţul Argeş”. 2018-09-25
Înapoi