Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
18 / 2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificativ pe anul 2019 2019-06-14
11 / 2019 privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru concesionarea prin licitatie publica a pajistilor permanente, ramase disponibile, ce apartin domeniului public al Comunei Musatesti 2019-03-28
52 / 2017 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si taxelor speciale, valabilew in anul fiscal 2018 2017-12-13
6 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anu 2018 2018-02-15
49 / 2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificativ pe anul 2017 2017-11-06
44 / 2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificativ pe anul 2017 2017-09-26
28 / 2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificativ pe anul 2017 2017-06-27
19 / 2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 2017-03-28
18 / 2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii la obiectivul de investitie " Extindere retea de alimentare cu apa in satele Musatesti, Prosia, Robaia, Valea Faurului, Vilsanesti, Valea Muscelului, Stroesti si Gospodaria de apa in comuna Musatesti, judetul Arges" 2017-02-23
17 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie "Extindere retea de alimentare cu apa in satele Musatesti, Prosia, Robaia, Valea-Faurului, Vilsanesti, Valea Muscelului, Stroesti si Gospodaria de apa in comuna Musatesti, judetul Arges" 2017-02-23
16 / 2017 privina aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie " Infiintare retea de canalizare in satele Musatesti, Prosia, Robaia, Valea-Faurului, Vilsanesti, Costesti-Vilsan, Valea Muscelului, Stroesti si Statie de epurare in Comuna Musatesti, judetul Arges" 2017-02-23
15 / 2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii la obiectivul de investitie" Infiintare retea de canalizare in satele Musatesti, Prosia, Robaia, Valea-Faurului, Valsanesti, Costesti-Vilsan, Valea Muscelului, Stroesti si Statie de epurare in comuna Musatesti, judetul Arges" 2017-02-23
14 / 2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii la obiectivul de investitie " Modernizare drumuri de interes local L=17,60 km in localitatea Musatesti, judetul Arges" 2017-02-23
13 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie " Modernizare drumuri comunale de interes local L=17,60 km in localitatea Musatesti, judetul Arges" 2017-02-23
6 / 2016 privind constituirea comisilor de specialitate in cadrul Consiliului Local Musatesti. 2016-06-23
Înapoi